KHAI GIẢNG NĂM HỌC


LỄ HỘI TRĂNG RẰM


ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH


HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG


LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TIẾN SĨ NÔNG HỌC LƯƠNG ĐỊNH CỦA


HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016


164